Dịch vụ điều tra giúp công ty bảo hiểm ra đời với sứ mệnh bảo vệ quyền lợi cho các công ty bảo hiểm. Luôn có những cá nhân, tổ chức lợi dụng kẽ hở của các dịch vụ bảo hiểm để trục lợi. Việc cần nắm rõ thông tin một cách chính xác, trung thực của khách hàng sẽ giúp cho các công ty bảo hiểm có được quyết định tốt nhất đối với khách hàng của mình.

Dịch vụ điều tra giúp công ty bảo hiểm của thám tử quận 12 là một loại hình điều tra đặc biệt, chỉ dành riêng cho những công ty bảo hiểm.

Để việc bồi thường cho khách hàng được chính xác, công bằng thì việc điều tra nguyên nhân rủi ro luôn là điều cần thiết phải làm của các công ty bảo hiểm.

– Điều tra các vụ gian lận của khách hàng nhằm kiếm tiền bảo hiểm của Thám tử quận tân bình.

– Theo dõi, giám sát người để tìm ra những mối quan hệ không minh bạch nhằm mục đích gian lận.

– Xác minh lý lịch, tình trạng sức khỏe của một người theo yêu cầu.

– Xác minh các vấn đề khác liên quan đến việc công ty bạn đang chuẩn bị ký hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng.

Ở các nước phát triển, Dịch vụ điều tra này luôn gắn liền với sự tồn tại của các công ty Bảo hiểm.