Giới thiệu về mang bệnh vì dùng nhung hươu không đúng cách

Giới thiệu về mang bệnh vì dùng nhung hươu không đúng cách.Nhung hươu là sừng non (lộc) của hươu đực, được coi là một trong bốn thượng dược (sâm, nhung,