Đúc tượng đồng chân dung truyền thống là một quá trình khó phức tạp do đó chúng tôi khi nhận hàng phải cần 25-30 ngày mới hoàn thành một bức tượng đồng chân dung.Khi đặt hàng quí khách cần cầm một tấm hình chụp chính diện và nhớ có hình tham khảo càng tốt,Trong quá trình tạo mẫu bằng đất quí khách sát cánh cùng giám sát quá trình tạo mậu tượng bằng đất này bởi vì khi bức tượng đồng đúc ra giống hay không là ở khâu này.Khi tạo mẫu song Đồ đồng thành phát sẽ chụp hình gửi cho quí khách sem nếu chưa giống chỗ nào ,chỉ ra để chỉnh sửa ngay chỗ đó.Thông thường mất 3 lần chỉnh là tác phẩm tượng chân dung bằng đất tạo song.

Khi tạo song mẫu và được duyệt là song được 70 % quá trình đúc tượng đồng chân dung,Khi mẫu đất khô chúng tôi cho nặn khuôn để chuẩn bị rót đồng vào.Quá trình nạn khuôn cũng không thể coi thường bề mặt ngoài bức tượng đẹp láng hay không là ở khau này,nặn khuôn gồm có đất say mịn lọc bỏ tạp chất bằng cách sàng lọc,tiếp theo là chộn chấu,cho trấu vào tạo lớp keo và sốp có sự thoát hơi tốt khi nặn khuôn song cho nung khuôn và nấu đồng rót đồng vào khi đồng và khuôn còn nóng,khi rót đủ lượng đồng cần thiết thì chờ đồng nguội rỡ khuôn tượng ban đầu ra và tiến hành sửa nguội đánh bóng làm màu và phủ lớp bảo vệ giúp cho bức tượng đúc ra bền mãi với thời gian.Hiện nay nhu cầu  đúc tượng đồng bán thân truyền thống để thờ là rất lớn do nhu cầu kinh tế ngày càng phát triển có những gia đình sắm đồ thờ toàn bằng đồng giá trị nên tới hàng trăm triệu đồng.Việc đúc tượng đồng truyền thống của cơ sở chúng  tôi do những nghệ nhân của làng nghề đúc tượng đồng truyền thống thực hiện mọi công đoạn đều làm hoàn toàn thủ công nên từng đường nét trên sản phẩm làm rất tỉ mỉ,do đó giá trị tâm linh cao hơn.

Thông thường một bức tượng chân dung cao 45 vai 40 cm tổng trọng lượng vào  khoảng 20-25kg.Đồ đồng thành phát bảo đảm mẫu tượng khi đúc ra giống tới 98% hình mẫu.